Digitale læremidler

Lydeo udvikler innovative digitale undervisningsmaterialer, der støtter elevers læring og motivation.

Hvad er Lydeo?

Lydeo er en nystartet digital undervisningsvirksomhed med en klar mission: At udvikle og udgive de bedste digitale læremidler til grundskolens (special) undervisning i læsning.

Hvor er Lydeo? 

Lydeo har til huse i Esbjerg, men samarbejder ofte med førende undervisningsforlag beliggende andre steder i landet, herunder f.eks. Alinea og Special-pædagogisk forlag.

Produktgrundlag

Vores produkter hviler på et sikket og solidt forskningsbaseret grundlag; det vil sige, at de er skabt på velafprøvede og dokumenterede undersøgelser for at opnå de bedste resultater.

Faglighed 

Nøgleordene for vores digitale produkter er: Kvalitet, høj faglighed og velovervejet didaktik med udgangspunkt i elevgruppens behov for undervisning.

Mød vores team

En perfekt kombination af kompetencer, for at skabe innovative digitale læremidler.

Mikael Højbjerg

mh@lydeo.dk

Ordblindelærer/læsevejleder, cand.pæd. i didaktik (dansk)

Thomas Mose

tm@lydeo.dk

Ordblindelærer/læsevejleder, cand.pæd. i didaktik (dansk)

Anne Juulsgaard

aj@lydeo.dk

Grafisk designer og illustrator

Peter Tange

pt@lydeo.dk

Designer og front end

David Wright

dw@lydeo.dk

Udvikler

Kontakt Lydeo

E-mail: kontakt@lydeo.dk - Telefon: 30 63 78 04

Investorer og samarbejdspartnere

Alinea

Alinea er Danmarks førende undervisningsforlag til grundskolen. Alinea udvikler og udgiver årligt et bredt udvalg af læremidler – baseret på kvalitet, faglighed og gennemtænkt didaktik med udgangspunkt i grundskolens behov.

Læs mere...

SE Vækstpulje

Vækstpuljens overordnede formål at bidrage til videreudvikling af det samfund, som SE er en del af. Bl.a. ønsker de at støtte nye og/eller særligt innovative virksomheder (nye ideer, der skaber nye arbejdspladser) samt uddannelse.

Læs mere...

Ordblindeforeningen

Ordblinde- / Dysleksiforeningen i Danmark er en forening der driver lokale aktiviteter gennem en række lokale kredse rundt om i landet. Ordblindeforeningen yder frivillig og individuel rådgivning til ordblinde børn og voksne.

Læs mere...

Ministeriet

Ministeriet støtter udvikling af it til undervisning der skal være med til at skabe en fagligt stærkere folkeskole. De digitale læringsformer skal anvendes som pædagogiske og didaktiske redskaber og skabe mere fleksible læringsformer.

Læs mere...

 

 

Syddansk Vækstforum

Vækstforum er omdrejningspunktet for den regionale erhvervspolitik. Vækstforums bidrag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi sætter kursen for regionens fremtidige erhvervsudvikling.

Læs mere...

Reach for Change

Reach for Change is a non-profit organisation founded by the Kinnevik Group and Sara Damber to improve children’s lives. We find and develop Change Leaders – local social entrepreneurs with innovations that solve pressing issues facing children.

Læs mere...